خط و مشی

شرکت داروسازی جابر ابن حیان به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های فرآورده های دارویی با کیفیت مطلوب در ایران، گامهای بلندی را در جهت اجرا و تعهد به یک سیستم جامع مدیریت یکپارچه برای افزایش رضایت ذینفعان برداشته و سعی در ارتقاء کیفیت محصولات، توسعه فعالیتها، حفظ کرامت و صیانت از منابع انسانی و نیز بکارگیری الگوی مناسب در جهت حفظ منابع و محیط زیست و ارزشهای جامعه
 
 
 

 

 

ims (2).png


 

 

 

 

بدین منظور مدیریت شرکت، الگوی سیستم مدیریت یکپارچه IMS را که شامل الزامات استانداردهای مدیریتی OHSAS 18001:2007 ,ISO 14001:2015 ,ISO 9001:2015 میباشد را به عنوان الگوی یکپارچه مدیریتی خود انتخاب نموده و خود را متعهد به فعالیت در چارچوب موارد ذیل مینماید:

  • ارتقاء سطح رضایتمندی کلیه ذینفعان از جمله: سازمانها و نهادهای قانونگذار، مشتریان، منابع انسانی، سهامداران و جامعه.
  • ارتقاء سطح کیفیت طراحی و تولید محصولات سازمان از طریق رعایت استانداردهای مرتبط
  • توسعه فعالیتهای سازمان از طریق افزایش تولید و طراحی محصولات جدید
  • طراحی، توسعه و تولید محصولات با هدف تامین نیازهای تلویحی و تصریحی ذینفعان
  • رعایت الزامات قانونی مراجع ذیصلاح و مشتریان
  • تعهد به بهبود مستمر و مداوم در کلیه فرایندها از جمله: شاخص های عملکردی کیفیت، زیست محیطی و منابع و ایمنی بهداشت
  • ارتقاء سطح ایمنی منابع انسانی سازمان از طریق رعایت استانداردها و آموزشهای مرتبط
  • افزایش سهم فعالیتهای سازمان در حوزه غیرآنتی بیوتیکها
  • ارج نهادن به کار گروهی و ایجاد انگیزه در منابع انسانی جهت افزایش بهره وری
  • افزایش تعداد رویکردهای مبتنی بر ریسک در فرایندهای سازمان

 

 

 

iso.png


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0