نام ژنریک دارو: پنتوپرازول (به صورت سدیم و 1/5 مولکول آب)

نام برند دارو: ---

شکل دارو: ویال تزریقی

دوز دارو: این دارو حاوی 40 میلی گرم پنتوپرازول (به صورت سدیم و 5/1 مولکول آب) در هر ویال می باشد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو بازدارنده پمپ پروتون بوده و عموماً برای درمان آسیب ناشی از ریفلاکس معده (GERD) استفاده می گردد.

بروشور بیمار

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0