نام ژنریک دارو: کلیستیمتات سدیم

نام برند دارو: کلیستیمات

شکل دارو: ویال تزریقی

دوز دارو: این دارو در سه دوز 1000000، 2000000 و 4500000 واحد در هر ویال تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک آنتی بیوتیک بوده و با توجه به تشخیص پزشک معالج مصرف می گردد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0