نام ژنریک دارو: پیپراسیلین سدیم / تازوباکتام سدیم

نام برند دارو: پیپراکتام

شکل دارو: ویال تزریقی

دوز دارو: این دارو در سه دوز 4000 / 500 میلی گرم، 3000 / 375 میلی گرم و 2000 / 250 میلی گرم پیپراسیلین سدیم / تازوباکتام سدیم در هر ویال تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک آنتی بیوتیک (پنی سیلین) / بازدارنده بتا لاکتاماز بوده و با توجه به تشخیص پزشک معالج مصرف می گردد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0