نام ژنریک دارو: تریپتورلین (به صورت استات)

نام برند دارو: ---

شکل دارو: ویال تزریقی

دوز دارو: این دارو در دوز 75/3 میلی گرم تریپتورلین (به صورت استات) در هر ویال تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو آگونیست هورمون رها سازی گونادوتروپین می باشد و عموماً جهت درمان سرطان پروستات و یا با توجه به تشخیص پزشک معالج تجویز می گردد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0