نام ژنریک دارو: ونکومایسین (به صورت هیدروکلراید)

نام برند دارو: ونکو

شکل دارو: ویال تزریقی

دوز دارو: این دارو در دو دوز 500 و 1000 میلی گرم ونکومایسین (به صورت هیدروکلراید) در هر ویال تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک آنتی بیوتیک (گلیکوپپتید) بوده و با توجه به تشخیص پزشک معالج مصرف می گردد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0