نام ژنریک دارو: سفتی زوکسیم سدیم

نام برند دارو: زوکسیم

شکل دارو: ویال تزریقی

دوز دارو: این دارو در دو دوز 500 و 1000 میلی گرم سفتی زوکسیم سدیم در هر ویال تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): آنتی بیوتیک سفالوسپورین

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0