نام ژنریک دارو: مروپنم (بصورت تری هیدرات)

نام برند دارو: مروپن

شکل دارو: ویال تزریقی

دوز دارو: این دارو در دو دوز 500 و 1000 میلی گرم مروپنم تری هیدرات در هر ویال تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): آنتی بیوتیک کارباپنم

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0