نام ژنریک دارو: آسیکلوویر (بصورت سدیم)

نام برند دارو: ---

شکل دارو: ویال تزریقی

دوز دارو: این دارو در دو دوز 250 و 500 میلی گرم آسیکلوویر سدیم در هر ویال تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک داروی ضد ویروس می باشد.

بروشور بیمار

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0