نام ژنریک دارو: استرپتومایسین سولفات

نام برند دارو: استرپتوسین

شکل دارو: ویال تزریقی

دوز دارو: در هر ویال این دارو مقدار 1000 میلی گرم ماده موثره استرپتومایسین سولفات موجود می باشد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): آنتی بیوتیک - آمینوگلیکوزید

 

بروشور بیمار

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0