نام ژنریک دارو: پنی سیلین وی (به صورت پتاسیم)

نام برند دارو: پن وی کا

شکل دارو: پودر برای تهیه محلول خوراکی

دوز دارو: پودر جهت تهیه 100 میلی لیتر محلول خوراکی و هر 5 میلی لیتر  محلول تهیه شده، حاوی 250 میلی گرم (معادل 400000 واحد) پنی سیلین وی (به صورت پتاسیم) می باشد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک آنتی بیوتیک (پنی سیلین) بوده و با توجه به تشخیص پزشک معالج مصرف می گردد.

بروشور بیمار

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0