نام ژنریک دارو: نیستاتین

نام برند دارو: نیستات

شکل دارو: پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی

دوز دارو: پودر جهت تهیه 12 میلی لیتر سوسپانسیون خوراکی (قطره) و هر یک میلی لیتر  سوسپانسیون تهیه شده، حاوی 100000 واحد نیستاتین می باشد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک داروی ضد قارچ می باشد و عموماً برای درمان عفونت های قارچی دهان استفاده می گردد.

بروشور بیمار

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0