نام ژنریک دارو: آموکسی سیلین (به صورت تری هیدرات)

نام برند دارو: آموکسیل

شکل دارو: کپسول ژلاتینی سخت

دوز دارو: هر کپسول حاوی 500 میلی گرم آموکسی سیلین (به صورت تری هیدرات) می باشد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک آنتی بیوتیک (پنی سیلین) بوده و با توجه به تشخیص پزشک معالج مصرف می گردد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0