نام ژنریک دارو: لینزولید

نام برند دارو: ---

شکل دارو: قرص خوراکی روکشدار

دوز دارو: این دارو در دو دوز 400 و 600 میلی گرم لینزولید در هر قرص تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک داروی آنتی بیوتیک (اکسازولیدینون) بوده و با توجه به نظر پزشک معالج تجویز می گردد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0