نام ژنریک دارو: سفیکسیم (به صورت تری هیدرات)

نام برند دارو: سفیکسان

شکل دارو: قرص خوراکی روکشدار

دوز دارو: این دارو در دو دوز 200 و 400 میلی گرم سفیکسیم (به صورت تری هیدرات) در هر قرص تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک داروی آنتی بیوتیک (سفالوسپورین) بوده و با توجه به نظر پزشک معالج تجویز می گردد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0