نام ژنریک دارو: فکسوفنادین

نام برند دارو: ---

شکل دارو: قرص خوراکی روکشدار

دوز دارو: این دارو در دو دوز 120 و 180 میلی گرم فکسوفنادین در هر قرص تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک داروی ضد حساسیت (آنتاگونیست گیرنده H1) می باشد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0