نام ژنریک دارو: سرترالین (به صورت هیدروکلراید)

نام برند دارو: ---

شکل دارو: قرص خوراکی روکشدار

دوز دارو: این دارو در دو دوز 50 و 100 میلی گرم سرترالین (به صورت هیدروکلراید) در هر قرص تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک داروی ضد افسردگی می باشد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0