نام ژنریک دارو: اس سیتالوپرام (به صورت اگزالات)

نام برند دارو: ---

شکل دارو: قرص خوراکی روکشدار

دوز دارو: این دارو در سه دوز 5، 10 و 20 میلی گرم اس سیتالوپرام (به صورت اگزالات) در هر قرص تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک داروی ضد افسردگی می باشد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0