نام ژنریک دارو: استامینوفن دکسترومتورفان هیدروبرماید فنیل افرین هیدروکلراید

نام برند دارو: سافت کلد - روز

شکل دارو: کپسول ژلاتین نرم

دوز دارو: در هر کپسول ژلاتینی، مقدار 500 میلی گرم استامینوفن، 10 میلی گرم دکسترومتورفان هیدروبرماید و 5 میلی گرم فنیل افرین هیدروکلراید موجود می باشد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو، ترکیبی از یک داروی ضد درد غیر اپیوئیدی، داروی ضد سرفه و یک داروی ضد احتقان می باشد و جهت درمان سرماخوردگی پیشنهاد می گردد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0