نام ژنریک دارو: استامینوفن

نام برند دارو: تمپرافن

شکل دارو: کپسول ژلاتین نرم

دوز دارو: در هر کپسول ژلاتینی، مقدار 500 میلی گرم ماده موثره استامینوفن موجود می باشد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو، یک داروی ضد درد غیر اپیوئیدی می باشد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0