نام ژنریک دارو: مومتازون فوروات

نام برند دارو: مومنیکس

شکل دارو: پماد موضعی

دوز دارو: هر 100 گرم پماد، حاوی 1/0 گرم مومتازون فوروات می باشد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو جهت درمان قرمزی، تورم، خارش و التهاب پوست و همچنین پسوریازیس (سوریاسیس) به کار می رود.

بروشور بیمار

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0