نام ژنریک دارو: کلسی پوتریول

نام برند دارو: ---

شکل دارو: پماد موضعی

دوز دارو: هر یک گرم پماد، حاوی 50 مایکروگرم کلسی پوتریول (بصورت مونو هیدرات) می باشد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو آنالوگ ویتامین D می باشد. بصورت موضعی عموماً جهت درمان پسوریازیس (سورایسس) استفاده می گردد.

بروشور بیمار

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0