نام ژنریک دارو: فلوتیکازون پروپیونات

نام برند دارو: فلونیکس

شکل دارو: اسپری بینی

دوز دارو: در هر دوز این دارو مقدار 50 مایکروگرم ماده موثره فلوتیکازون پروپیونات موجود می باشد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک داروی ضد التهاب استروئیدی (گلوکوکورتیکوئید) می باشد.

 

بروشور بیمار

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0