نام ژنریک دارو: فنیل افرین هیدروکلراید

نام برند دارو: افونیکس

شکل دارو: اسپری بینی

دوز دارو: این دارو در دو دوز 0/25 درصد و 0/5 درصد تولید می گردد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو به عنوان ضد احتقان استفاده می گردد.

 

بروشور بیمار

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0