نام ژنریک دارو: کلسی تونین سالمون

نام برند دارو: کلتونیکس

شکل دارو: اسپری بینی

دوز دارو: این دارو در دو دوز 100 واحد و 200 واحد عرضه می گردد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو جهت جلوگیری از پوکی استخوان استفاده می گردد.

 

بروشور بیمار

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0