نام ژنریک دارو: آزلاستین هیدروکلراید

نام برند دارو: ---

شکل دارو: اسپری بینی

دوز دارو: در هر دوز این دارو مقدار 137 مایکروگرم ماده موثره آزلاستین هیدروکلراید موجود می باشد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو، نسل دوم داروهای ضد حساسیت (آنتی هیستامین) بوده و معمولاًجهت تسکین بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک فصلی استفاده می گردد.

 

بروشور بیمار

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0