نام ژنریک دارو: فلوتیکازون

 نام برند دارو: فلوتیزوکس

شکل دارو: اسپری دهانی با دوز اندازه گیری شده

دوز دارو: این دارو در سه دوز 50، 125 و 250 مایکروگرم تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک گلوکوکورتیکوئید بوده و به عنوان ضد التهاب استفاده می گردد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0