سهام و سرمایه

صیانت و مدیریت بهینه منابع مالی از طریق امکان‌سنجی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با اتکاء بر توانمندی‌های مدیریتی و سرمایه‌انسانی در چارچوب قوانین و مقررات و رعایت اخلاق حرفه‌ای

 


سهامداران

سهامداران عمده شرکت جابرابن حیان عبارتند از:

60.4%

شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی عام)

16.5%

صندوق بازنشستگی از کارافتادگی کارکنان بانکها

1.1%

موسسه سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص)

1.2%

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)

20.7%

سایرین (کمتر 1درصد)


 

 

 

ترکیب سهامداران شرکت داروسازی جابرابن حیان (سهامی عام)
نام سهامدار تعداد سهام  درصد 
شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی عام) 1,369,624,772 60.39
صندوق بازنشستگی از کارافتادگی کارکنان بانکها 375,315,178 16.55
موسسه سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص) 25,165,404 1.11
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) 27,934,521 1.23
سایرین (کمتر 1درصد) 469,960,125 20.72
     

 


images.png6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0