نام ژنریک دارو: تیکوپلانین

نام برند دارو: ---

شکل دارو: ویال تزریقی

دوز دارو: این دارو در دو دوز 200 و 400 میلی گرم تیکوپلانین در هر ویال تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک آنتی بیوتیک بوده و با توجه به تشخیص پزشک معالج مصرف می گردد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0