نام ژنریک دارو: کلرامفنیکل (به صورت سدیم سوکسینات)

نام برند دارو: فنیکل

شکل دارو: ویال تزریقی

دوز دارو: این دارو در دوز 1000 میلی گرم کلرامفنیکل (به صورت سدیم سوکسینات) در هر ویال تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): آنتی بیوتیک

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0