نام ژنریک دارو: آموکسی سیلین (به صورت تری هیدرات)

نام برند دارو: آموکسیل

شکل دارو: پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی

دوز دارو: پودر جهت تهیه 100 میلی لیتر سوسپانسیون خوراکی و هر 5 میلی لیتر  سوسپانسیون تهیه شده، حاوی 250 میلی گرم آموکسی سیلین (به صورت تری هیدرات) می باشد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک آنتی بیوتیک (پنی سیلین) بوده و با توجه به تشخیص پزشک معالج مصرف می گردد.

 

بروشور بیمار

بروشور پزشک


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0