نام ژنریک دارو: نیستاتین

نام برند دارو: نیستات

شکل دارو: قرص واژینال

دوز دارو: هر قرص این دارو حاوی مقدار 100000 واحد نیستاتین می باشد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک داروی ضد قارچ بوده و با توجه به نظر پزشک معالج تجویز می گردد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0