نام ژنریک دارو: سیتاگلیپتین (به صورت فسفات مونو هیدرات)

نام برند دارو: ---

شکل دارو: قرص خوراکی روکشدار

دوز دارو: این دارو در سه دوز 25، 50 و 100 میلی گرم سیتاگلیپتین (به صورت فسفات مونو هیدرات) در هر قرص تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک داروی ضد دیابت (جهت درمان دیابت نوع 2) می باشد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0