نام ژنریک دارو: تربینافین هیدروکلراید

نام برند دارو: ---

شکل دارو: کرم موضعی

دوز دارو: هر 100 گرم کرم، حاوی 1 گرم تربینافین هیدروکلراید می باشد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): جهت درمان عفونت های قارچی بصورت موضعی استفاده می گردد.

 

بروشور بیمار

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0