نام ژنریک دارو: روغن کنجد

نام برند دارو: ---

شکل دارو: اسپری بینی

دوز دارو: ---

کاربرد دارو (اندیکاسیون): به عنوان نرم کننده غشای بینی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

بروشور بیمار

بروشور پزشک


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0