• ساعت : ۱۲:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 
شرکت داروسازی جابر ابن حیان
بازدید دانشجویان دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی تهران از شركت داروسازی جابرابن حیان
روابط عمومی شرکت داروسازی جابر ابن حیان
بازدید دانشجویان دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران از شركت داروسازی جابرابن حیان

به گزارش روابط عمومی، جمعی از دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، روز پنجشنبه مورخ 1403/03/24 از شرکت داروسازی جابرابن حیان دیدار کردند. دراین بازدید که با هدف آشنایی دانشجویان با فرآیندهای تولید دارو و آخرین فناوری های داروسازی انجام شد، دانشجویان از واحد تولید بازدید بعمل آوردند. دانشجویان در طی این بازدید سوالات خود را مطرح و کارشناسان و متخصصان شرکت با مقدمه ای از تاریخچه و فعالیت واحد خود با توضیح و تفسیر به سوالات دانشجویان پاسخ دادند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0