• ساعت : ۰۹:۰۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ 
next    /  2 prev
شرکت داروسازی جابر ابن حیان
اخذ گواهینامه تایید صلاحیت كالیبراسیون
روابط عمومی شرکت داروسازی جابر ابن حیان
اخذ گواهینامه تایید صلاحیت کالیبراسیون توسط بخش کالیبراسیون واحد تضمین کیفیت شرکت داروسازی جابرابن حیان براساس ISO 17025:2017 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) برای نخستین بار

به گزارش روابط عمومی، بخش کالیبراسیون واحد تضمین کیفیت شرکت داروسازی جابرابن حیان، با رعایت اصل بی طرفی و محرمانگی، با به کارگیری نیروهای متخصص و متعهد، دستگاه های دقیق آزمایشگاهی، دستورالعمل‌ها و الزامات فنی، کالیبراسیون دستگاه های آزمایشگاهی، مواد و تجهیزات استاندارد و به روز، روش‌های آزمون معتبر، سنجش صحت نتایج و اعتباردهی آنها، براساس استاندارد ISO 17025:2017توسط ممیزان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) مورد ارزیابی قرار گرفت و رسماً به عنوان "آزمایشگاه کالیبراسیون دارای صلاحیت"، بر اساس این استاندارد معرفی شد.

شایان ذکر است عنوان استاندارد ISO 17025:2017 الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون است و پیاده‌سازی و اجرای الزامات این استاندارد برای آزمایشگاه‌های شرکت‌هایی که در عرصه بین‌المللی فعالیت می‌کنند و استراتژی آن‌ها تولید محصولات باکیفیت است ضروری می باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0