• ساعت : ۰۸:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ 
next    /  5 prev
شرکت داروسازی جابر ابن حیان
بازدید دانشجویان دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی زنجان از شركت داروسازی جابرابن حیان
روابط عمومی شرکت داروسازی جابر ابن حیان
به گزارش روابط عمومی ، جمعی از دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، روز سه شنبه مورخ 17/11/1402 از شرکت داروسازی جابرابن حیان دیدار کردند.

دراین بازدید که با هدف آشنایی دانشجویان با فرآیندهای تولید دارو و آخرین فناوری های داروسازی انجام شد، دانشجویان از واحد تولید، آزمایشگاههای کنترل کیفیت و انبار دارویی  بازدید بعمل آوردند. دانشجویان در طی این بازدید سوالات خود را مطرح و کارشناسان و متخصصان شرکت با مقدمه ای از تاریخچه و فعالیت واحد خود با توضیح و تفسیر به سوالات دانشجویان پاسخ دادند.

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0