.

 اطلاعات مربوط به هیات مدیره و مدیر عامل 
اعضای هیات مدیره نمایندگان حقوقی سمت  زمینه های سوابق کاری تحصیلات و مدرک حرفه ای  تاریخ عضویت در هیاًت مدیره 
شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو  آقای کیارش میرآفتاب زاده  رئیس هیئت مدیره و
عضو غیر موظف 

مدیر حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری امید معاون مالی و پشتیبانی شرکت آینده پویا مدیر مالی شرکت گسترش طلایی زرشوران، مدیر مالی گروه مالی ملت ، مدیر مالی و اداری شرکت توسعه تجارت موحدین - غدیر، مدیر مالی و اداری شرکت گروه سرمایه گذاری امید، مدیر مالی شرکت بازرگانی شاهد و ...

کارشناس ارشد مدیریت مالی 1397/07/28
شرکت داروسازی اسوه(سهامی عام)  آقای دکترمسعود امانلو نایب رئیس هیئت مدیره و
عضو غیر موظف 

استاد تمام دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران-معاون مالی دانشکده داروسازی - مدیر تحول،نوسازی و مطالعات کاربردی دانشکاه علوم پزشکی تهران-عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره شرکت داروسازی راموفارمین

دکتری PHD شیمی دارویی 1399/06/04
صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها  آقای سید حسین سادات مدرسی عضو هیات مدیره
غیرموظف 

شرکت حسابرسی رمزیران بعنوان حسابرس سال 1370 - عضو هیات مدیره شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر از سال 1396 الی 1401 - رئیس کمیته حسابرسی داخلی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر از سال 1396 الی 1401 - عضو هیات مدیره کارگزاری سینا - عضویت در کمیته برنامه ریزی و محاسبات اکچوئری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها - عضویت در کمیته حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها - عضویت در کمیته سرمایه گذاری و کنترل ریسک صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها - عضویت در کمیته معاملات صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها - عضویت در کمیته منابع صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها - عضویت در کمیته وصول عواید و تعهدات صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها - عضویت در کمیته منابع صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها - عضویت در کمیته انتصابات صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها - عضویت در کمیته پدافند غیر عامل صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها - نماینده صندوق در کمیته موضوع ماده 29 دستور العمل تعیین حقوق بازنشستگی در بانک تجارت

کارشناسی حسابداری  1401/08/01
شرکت سرمایه گذاری شفادارو(سهامی عام)
 
 آقای دکتر عاصم عبداله پور مدیرعامل و
عضو هیات مدیره موطف

مدیر عامل شرکت شیمی داروئی داروپخش

مدیر عامل شرکت پارس دارو

مدیر عامل شرکت داروسازی لابراتوارهای رازک

مدیر عامل شرکت زاگرس دارو

دکترای  PHD شیمی 1401/12/10
شرکت پخش رازی(سهامی خاص) آقای بهنام شاه حسینی عضو هیات مدیره
موظف 

عضو هیات مدیره شرکتهای صنایع گاز مهر و توسعه ساختمانی بهار و مدیر عامل شرکت انرژی سبز (سهامی عام) و مدیر مالی شرکت سهامی بوتان(سهامی عام)

کارشناسی ارشد حسابداری  1396/07/22

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0