نام ژنریک دارو: پنی سیلین جی بنزاتین

نام برند دارو: پن ال - آ

شکل دارو: ویال تزریقی

دوز دارو: این دارو حاوی 1200000 واحد پنی سیلین جی بنزاتین می باشد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک آنتی بیوتیک (پنی سیلین) بوده و با توجه به تشخیص پزشک معالج مصرف می گردد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0