نام ژنریک دارو: پنی سیلین 6-3-3

نام برند دارو: پن 6-3-3

شکل دارو: ویال تزریقی

دوز دارو: این دارو حاوی 600000 واحد پنی سیلین جی بنزاتین، 300000 واحد پنی سیلین جی پتاسیم و 300000 واحد پنی سیلین جی پروکائین می باشد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک آنتی بیوتیک (پنی سیلین) بوده و با توجه به تشخیص پزشک معالج مصرف می گردد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0