نام ژنریک دارو: هیدروکورتیزون (سدیم سوکسینات)

نام برند دارو: ---

شکل دارو: ویال تزریقی

دوز دارو: این دارو در دوز 100 میلی گرم هیدروکورتیزون (سدیم سوکسینات) در هر ویال تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک کورتیکواستروئید بوده و با توجه به تشخیص پزشک معالج مصرف می گردد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0