نام ژنریک دارو: سفپیم (به صورت هیدروکلراید)

نام برند دارو: سفمکس

شکل دارو: ویال تزریقی

دوز دارو: این دارو در سه دوز 500، 1000 و 2000 میلی گرم سفپیم (به صورت هیدروکلراید) در هر ویال تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): آنتی بیوتیک سفالوسپورین

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0