نام ژنریک دارو: سدیم تیوپنتال

نام برند دارو: ---

شکل دارو: ویال تزریقی

دوز دارو: این دارو در دو دوز 500 و 1000 میلی گرم سدیم تیوپنتال در هر ویال تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک باربیتورات بوده و عموماً برای القای بیهوشی عمومی استفاده می گردد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0