نام ژنریک دارو: سیتاگلیپتین / متفورمین

نام برند دارو: ---

شکل دارو: قرص خوراکی روکشدار

دوز دارو: هر قرص این دارو حاوی 50 میلی گرم سیتاگلیپتین و 500 میلی گرم متفورمین می باشد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک داروی ضد دیابت (جهت درمان دیابت نوع 2) می باشد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0