نام ژنریک دارو: استامینوفن دکسترومتورفان هیدروبرماید فنیل افرین هیدروکلراید کلر فنیر آمین مالئات

نام برند دارو: سافت کلد - شب

شکل دارو: کپسول ژلاتین نرم

دوز دارو: در هر کپسول ژلاتینی، مقدار 500 میلی گرم استامینوفن، 10 میلی گرم دکسترومتورفان هیدروبرماید، 5 میلی گرم فنیل افرین هیدروکلراید و 2 میلی گرم کلر فنیر آمین مالئات موجود می باشد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو، ترکیبی از یک داروی ضد درد غیر اپیوئیدی، داروی ضد سرفه، داروی ضد احتقان و داروی ضد حساسیت می باشد و جهت درمان سرماخوردگی پیشنهاد می گردد.

 به دلیل وجود ماده کلر فنیر آمین مالئات، که خاصیت خواب آوری نیز دارد، مصرف این دارو در شب قبل از استراحت پیشنهاد می گردد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0