نام ژنریک دارو: استامینوفن کدئین فسفات

نام برند دارو: تمپرافن - سی

شکل دارو: کپسول ژلاتین نرم

دوز دارو: در هر کپسول ژلاتینی، مقدار 500 میلی گرم ماده موثره استامینوفن و 20 میلی گرم کدئین فسفات موجود می باشد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو، ترکیبی از یک داروی ضد درد غیر اپیوئیدی و یک داروی ضد درد اپیوئیدی می باشد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0