نام ژنریک دارو: دایمتیکون فعال شده

نام برند دارو: سایموتکس

شکل دارو: کپسول ژلاتین نرم

دوز دارو: این دارو، در دوزهای 125 و 180 میلی گرم تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو عموماً به عنوان ضد نفخ استفاده می گردد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0