نام ژنریک دارو: فلوتیکازون/ سالمترول

 نام برند دارو: فلوسالمکس

شکل دارو: اسپری دهانی با دوز اندازه گیری شده

دوز دارو: این دارو در سه دوز 50/ 25 ، 125/ 25 و 250/ 25 مایکروگرم تولید می شود

کاربرد دارو (اندیکاسیون): از ترکیب فلوتیکازون و سالمترول جهت درمان و جلوگیری از عوارض ناشی از بیماری انسداد   مزمن ریوی (شامل: خس خس سینه، سرفه، تنگی نفس و گرفتگی قفسه سینه) استفاده میگردد.

 

بروشور بیمار

بروشور پزشک


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0