نام ژنریک دارو: سالبوتامول

 نام برند دارو: سالبوترکس

شکل دارو: اسپری دهانی با دوز اندازه گیری شده

دوز دارو: در هر دوز دارو، 100 مایکروگرم از مواد موثره موجود می باشد

کاربرد دارو (اندیکاسیون): گشاد کننده برونش

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0